Μουσικ/κή Αγωγή

English French German Greek Italian Portuguese Spanish
Μουσικ/κή Αγωγή Εκτύπωση

Από την Όλγα Κλώντζα


Μιλώντας για μουσικοκινητική αγωγή αναφερόμαστε στο συνδυασμό της μουσικής με την κίνηση. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αγωγή που απευθύνεται στο παιδί θεωρώντας αυτό ως ένα σύνολο σωματικό, πνευματικό, ψυχικό.

Στόχοι

 • Με την μουσικοκινητική αγωγή τα παιδιά βιώνουν μέσα από το σώμα και την κίνησή τους, τους νόμους της μουσικής, της μετρικής, του λόγου, του χώρου κλπ. Κάθε παιδί έχει το δικό του ατομικό ρυθμό και με το δικό του τρόπο βλέπει, ακούει και προσλαμβάνει έννοιες.
 • Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές (ρυθμός, μελωδία, τραγούδι, κίνηση, χορός, οργανογνωσία), με πολύ ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο Ευαισθητοποιούνται μουσικά.
 • Επιστρατεύει το σώμα (με την κίνηση και με την όξυνση των αισθήσεων), το πνεύμα (μεταδίδοντας γνώσεις που αφορούν τη μουσική, το λόγο, το χώρο, το χρόνο) και την ψυχή (φέροντας το παιδί σε επαφή με αισθητικές μορφές).
 • Η ολόπλευρη σωματική ανάπτυξη, η αυτοπειθαρχία, η συνειδητοποίηση των εννοιών του χώρου, του χρόνου και του ρυθμού, στοχεύουν στη δημιουργική έκφραση των παιδιών.
 • Αναπτύσσει συστήματα αυτοεκτίμησης και αναγνώρισης των κινητικών δυνατοτήτων του σώματός και αυξάνει το δείκτη αυτοπειθαρχίας.
 • Σταδιακά τα παιδιά αποκτούν τον έλεγχο των μεγάλων μυών του σώματός τους και θέτουν τα θεμέλια για τη σωστή κινητική ανάπτυξη του σώματός τους.

Οφέλη
 • αίσθηση του χώρου και του χρόνου
 • γνώση σώματος 
 • δημιουργικότητα και φαντασία 
 • ρυθμική αντίληψη 
 • μουσική μνήμη
 
Website Maintained by  TECHbuddy