English French German Greek Italian Portuguese Spanish
Πρόγραμμα // Program Εκτύπωση

 Click HERE for the version in English 

 

 

 Η Εκπαιδευτική Διαδικασία

 

 

    Η μοναδικότητα της Σχολής Body-Mind Centering® έγκειται στην ακρίβεια με την οποία κάθε ένα από τα συστήματα του σώματος μπορεί να ενσωματωθεί και να ολοκληρωθεί σε προσωπικό επίπεδο. Εγκειται στην θεμελιώδη βάση του αναπτυξιακού επανασχεδιασμού, στην χρήση μιας γλώσσας βασισμένης στο σώμα για την περιγραφή της κίνησης και των σχέσεων σώματος-νου, καθώς και στον σχεδόν απεριόριστο αριθμό τομέων εφαρμογής του BMC®. Η βαθύτερη εκπαιδευτική διαδικασία στην μελέτη αυτής της δουλειάς περιλαμβάνει την βιωματική ενσωμάτωση του υλικού. Είναι η ίδια η εξερεύνηση της ενσωμάτωσης που καθιστά την δουλειά μεταμορφωτική και μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε στην εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο εκφράζουμε τους εαυτούς μας, του πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, τους άλλους και τους εαυτούς μας, και του τρόπου που μαθαίνουμε. Τα μαθήματα είναι ένας συνδυασμός βιωματικών και διανοητικών προσεγγίσεων και μπορεί να περιλαμβάνουν κίνηση, επαφή, φωνή, θεωρία, επίδειξη και συζήτηση.

 

 

Μελέτη του Εαυτού

 

   Από τους μαθητές αναμένεται να συνεχίσουν την εξερεύνησή τους στο υλικό καθ'όλη την διάρκεια του έτους. Κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος δίδεται μεγάλος όγκος πληροφοριών. Υπάρχει καθοδηγημένη ενσωμάτωση στα μαθήματα αλλά για την εμβάθυνση της εμπειρίας χρειάζεται περισσότερος χρόνος και εξερεύνηση εκτός των ωρών του μαθήματος, καθώς και χρόνος στο σπίτι δουλεύοντας πάνω στο υλικό μόνοι μας, ή εφαρμόζοντάς το σε άλλους, και αφήνοντας την εμπειρία του μαθήματος να βαθύνει και να αναπτυχθεί.

 

 

 

Το Ιστορικό του Μαθητή

 

   Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα για ανθρώπους που έχουν ήδη κάποια εμπειρία στην κίνηση, στο bodywork ή σε άλλες μεθόδους σώματος-νου. Το επίπεδο εμπειρίας ανάμεσα στους μαθητές ποικίλλει.

Ωστόσο, μερικές ποιότητες είναι σημαντικό να υπάρχουν:

- έντονο ενδιαφέρον στη σχέση σώματος-νου. 

- συνέπεια στην εργασία πάνω στο υλικό καθ' όλη την διάρκεια του έτους όταν παύουν τα μαθήματα.

- υπευθυνότητα για την προσωπική διεργασία και την μάθηση.

- ικανότητα εργασίας εντός μιας κοινότητας άλλων μαθητών, δασκάλων και διεύθυνσης.

 

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σωματικής Κίνησης

(Somatic Movement Education Program)

 

    Σε αυτό το πρόγραμμα εξερευνάται ο πλούτος της σχέσης ανάμεσα στο σώμα, το νου, την κίνηση και την αφή στο πλαίσιο της προσωπικής μας ενσώματης ανατομίας και της  αναπτυξιακής κινητικής προσέγγισης στη σωματική κινητική εκπαίδευση. Οι μαθητές εισάγονται στις θεμελιώδεις αρχές της ενσωμάτωσης δουλεύοντας με τον εαυτό τους και τους άλλους. Αυτές οι 500+ ώρες προγράμματος συνήθως ολοκληρώνονται σε δύο χρόνια. Απαιτείται η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων της 1ης και 2ης χρονιάς καθώς και η ανάλογη προσωπική μελέτη του καθενός εκτός της τάξης. Τα περισσότερα μαθήματα αυτού του προγράμματος μπορούν να επιλεγούν και ξεχωριστά ή σε συνδυασμό, για την προσωπική ανάπτυξη ή επαγγελματική εμβάθυνση.

 

Τα μαθήματα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σωματικής (Somatics) Κίνησης:

 

- Σκελετικό σύστημα

 

- Οργανικό σύστημα

 

- Αισθήσεις και αντίληψη 1

 

- Βασικά νευροκυτταρικά πρότυπα (ΒΝΡ) (προηγούμενη ονομασία: βασικά νευρολογικά πρότυπα)

 

- Πρωτογενή αντανακλαστικά, ορθές αντιδράσεις και ανταποκρίσεις ισορροπίας (RRR)

 

- Οντογενετική ανάπτυξη

 

- Σύστημα συνδέσμων

 

- Σύστημα υγρών

 

- Νευρικό σύστημα

 

- Ενδοκρινικό σύστημα

 

- Μυϊκό σύστημα

 

- Επαγγελματικά ζητήματα 1

 

- Επάρκεια 1

 

 

 

 

Skeletal System

Σκελετικό σύστημα

 

    Αυτό το σύστημα μας παρέχει την βασική δομή υποστήριξης του σώματος. Αποτελείται από τα οστά και τις αρθρώσεις. Τα οστά μας μετακινούν στο χώρο και υποστηρίζουν το βάρος μας σε σχέση με τη βαρύτητα και το σχήμα των κινήσεών μας στο χώρο. Ο χώρος μέσα στις αρθρώσεις μας δίνει την πιθανότητα της κίνησης και μας παρέχει τους άξονες γύρω από τους οποίους συμβαίνει η κίνηση. Το σκελετικό σύστημα δίνει στο σώμα μας την βασική μορφή με την οποία μπορούμε να μετακινηθούμε στο χώρο, να δράσουμε στο περιβάλλον και να σμιλέψουμε και να δημιουργήσουμε τις ενεργειακές μορφές στο χώρο που ονομάζουμε κίνηση. Ενσωματώνοντας το σκελετικό σύστημα, ο νους οργανώνεται δομικά, παρέχοντας το υποστηρικτικό έδαφος για τις σκέψεις μας, την αξιοποίηση των ιδεών μας και τις βάσεις ή τους χώρους ανάμεσα στις ιδέες για την άρθρωση και κατανόηση των σχέσεών τους. Παρέχει το θεμέλιο για τις ψυχο-σωματικές ποιότητες της καθαρότητας, της ευκολίας και της μορφής.      

  

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

 

- Αρχές που διέπουν τον σκελετό του σώματος και που ενδυναμώνουν την κίνηση χωρίς προσπάθεια.

- Τις σχέσεις ανάμεσα στα οστά και τις αρθρώσεις και πως ενσωματώνονται μέσω ολόκληρου του σώματος.

- Αξιολόγηση και επαναπρογραμματισμός της σκελετικής ευθυγράμμισης και των κινητικών ανισορροπιών.

- Τεχνικές για διευκόλυνση του επαναπρογραμματισμού των εσωτερικών δομών του οστού.

 

Ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης: 9 ημέρες (63 ώρες)

 

 

 

 

 

Organ System

Οργανικό σύστημα

 

    Τα όργανα του σώματός μας είναι ζωτικής σημασίας. Μας παρέχουν την αίσθηση του εαυτού μας, πλήρη-ενσωμάτωση και οργανική αυθεντικότητα. Τα όργανα είναι τα δοχεία μέσα στο σκελετικό-σαρκώδες δοχείο και εκπληρώνουν τις λειτουργίες της εσωτερικής μας επιβίωσης-αναπνοής, θρέψης και απόρριψης. Τα όργανα αποτελούν τα πρωταρχικά ή φυσικά περιβάλλοντα των συναισθημάτων μας, των φιλοδοξιών μας και των αναμνήσεων των εσωτερικών αντιδράσεων των προσωπικών μας ιστοριών. Υποστηρίζουν τον τόνο της θέσης του σώματος και των συναισθημάτων μας και δίνουν τον όγκο στην κίνηση μας.

 

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

 

- Εκκίνηση αναπνοής, φωνή, κίνηση και άγγιγμα από τα όργανα.

- Ανάλυση ανισορροπιών σε μεμονωμένα όργανα και το οργανικό σύστημα στην ολότητά του.

- Τεχνικές για την διευκόλυνση πρόσβασης στα όργανα και ισορροπία των οργάνων.

 

Ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης: 7 ημέρες  (49 ώρες)

 

 

 

 

 

Senses and Perception 1

Αισθήσεις και Αντίληψη 1

 

    Οι αισθήσεις μας ξεκινούν ως δυνατότητα και αναπτύσσονται μέσω της απόκρισης σε ερεθίσματα και την εμπειρία. Οι αισθήσεις του αγγίγματος και της κίνησης βρίσκονται σε όλο το σώμα, σε κάθε κύτταρο. Οι αισθήσεις της όρασης, της ακοής, γεύσης  και όσφρησης βρίσκονται στο κεφάλι. Μέσω των αισθήσεών μας είναι που λαμβάνουμε πληροφορίες από το εσωτερικό μας περιβάλλον (τον εαυτό μας) και το εξωτερικό περιβάλλον (τους άλλους και τον κόσμο). Tο πώς φιλτράρουμε, τροποποιούμε, διαστρέφουμε, αποδεχόμαστε, απορρίπτουμε και χρησιμοποιούμε αυτή την πληροφορία είναι μέρος της δράσης της αντίληψης.

 

Η αντίληψη είναι μια σφαιρική εμπειρία. Είναι η σωματο-ψυχική διαδικασία ερμηνείας της πληροφορίας βασισμένη στην παρελθοντική εμπειρία, σε περιστάσεις του παρόντος, και σε μελλοντικές προσδοκίες. Όταν επιλέγουμε να απορροφήσουμε την πληροφορία, συνδεόμαστε με αυτή την πλευρά του περιβάλλοντός μας. Όταν εμποδίζουμε την πληροφορία, αμυνόμαστε σε αυτή την πλευρά. Η μάθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία οι ποικίλες αντιδράσεις μας στην πληροφορία εξαρτώνται  από το πλαίσιο της κάθε κατάστασης.    

 

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

 

- Εξερεύνηση των 6 αισθήσεων (κίνηση, αφή, γεύση, όσφρηση, ακοή και όραση). 

- Ανάλυση του κύκλου της αντιληπτικής απόκρισης σαν μια διαδικασία της αντίληψης.

- Δεσμός, άμυνα και μάθηση σαν ψυχοσωματικές διαδικασίες βασισμένες στις αντιλήψεις. 

  

Ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης: 4 ημέρες (28 ώρες)

 

 

 

 

 

Basic Neurocellular Patterns (BNP)  (formerly called Basic Neurological Patterns)

Βασικά Νευρο-κυτταρικά Πρότυπα (ΒΝΡ)  (προηγούμενη ονομασία: Βασικά Νευρολογικά Πρότυπα)

 

   Η ανάπτυξη αυτών των προτύπων στους ανθρώπους πηγαίνουν παράλληλα με την εξελικτική ανάπτυξη της κίνησης στο ζωικό βασίλειο. Τα βασικά νεύρο-κυτταρικά πρότυπα είναι οι λέξεις της κίνησης μας. Είναι τα συστατικά θεμέλια στοιχεία για τις φράσεις και προτάσεις των δραστηριοτήτων μας. Επίσης εδραιώνουν μια βάση για τις αντιληπτικές μας σχέσεις (συμπεριλαμβανομένου της εικόνας του σώματος και του χωροταξικού προσανατολισμού), την μάθηση και επικοινωνία.

 

Τα ΒΝΡ  είναι ένα από τα θεμέλια του Body-Mind Centering® και είναι συνυφασμένα με την Ενσώματη Ανατομία (υλικό συστημάτων του σώματος) σε μετέπειτα μαθήματα. Τα ΒΝΡ έχουν εκτενείς εφαρμογές στο πεδίο της κίνησης και των ψυχόσωματικών εκφράσεων. Εκτελούμενα σε ακολουθίες, τα ΒΝΡ μπορούν να διαμορφώσουν τη βάση για μια βαθύτερη και συνεχή προσωπική πρακτική στην κίνηση.

 

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

 

- Εξερεύνηση των προ-σπονδυλωτών προτύπων: κραδασμός, κυτταρικό, σπογγώδες, παλμός, στοματικό στάδιο και προσπονδυλικό.

- Εξερεύνηση των σπονδυλωτών προτύπων: σπονδυλικά, ομόλογο, ομόπλευρο και ετερόπλευρο.

- Διακρίνοντας και ενσωματώνοντας τις δράσεις: αφήνω, σπρώχνω, πιάνω και τραβάω.

- Συνδυασμούς των σπονδυλικών προτύπων που διευκολύνουν την ενσωμάτωσή τους.

- Διευκολύνοντας τον αναπτυξιακό επαναπρογραμματισμό στον εαυτό και στους άλλους. 

 

Ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης: 7 ημέρες (49 ώρες)     

 

 

 

 

 

Primitive Reflexes, Righting Reactions and Equilibrium Responses (RRR)

Πρωτογενή αντανακλαστικά, ορθές αντιδράσεις και αποκρίσεις ισορροπίας (RRR)

 

    Αν τα βασικά νεύρο-κυτταρικά πρότυπα είναι οι λέξεις, τα πρωτογενή αντανακλαστικά, οι  ορθές αντιδράσεις και οι αποκρίσεις στην ισορροπία αποτελούν τα θεμέλια στοιχεία, την αλφάβητο της κίνησης μας. Πίσω από κάθε επιτυχημένη κίνηση που γίνεται χωρίς προσπάθεια, βρίσκονται ενσωματωμένα αντανακλαστικά, ορθές αντιδράσεις και αποκρίσεις στην ισορροπία. Τα αντανακλαστικά είναι τα πιο πρωτογενή πρότυπα που συμβαίνουν σε ανταπόκριση με ένα ερέθισμα και εδραιώνουν βασικά λειτουργικά πρότυπα επιβίωσης. Οι ορθές αντιδράσεις είναι σημαντικές στην εδραίωση της κάθετης ή όρθιας θέσης ενάντια στη βαρύτητα και ενός συνεχή άξονα κεφαλιού-κορμού. Οι αποκρίσεις στην ισορροπία είναι πρότυπα που διατηρούν την ισορροπία ολόκληρου του σώματος στην δυναμική σχέση ανάμεσα στη μετατόπιση του κέντρου βάρους ενός ατόμου στο χώρο και την βάση υποστήριξης.

 

 Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

 

- Το χτίσιμο θεμέλιων δομικών στοιχείων της ανθρώπινης κίνησης (το αλφάβητο της κίνησης).

- Τονικότητα της θέσης του σώματος και φυσιολογική κάμψη και έκταση.

- Διαφοροποίηση των RRR σε σχέση με τα τρία επίπεδα της κίνησης (οριζόντιο, κάθετο, εγκάρσιο).

- Οι ρόλοι των RRR στην ετοιμότητα για την σχέση μας με τον ουρανό και τη γη, συγκεντρώνοντας και αγγίζοντας, κρατώντας κι αφήνοντας, μεταφέροντας βάρος, κυλώντας, κάθετη όρθια θέση, μετακίνηση και ισορροπία.

 

Ελάχιστη διάρκεια μαθήματος: 6 ημέρες (42 ώρες )  

 

 

 

 

 

Ontogenetic Development 

Οντογενετική Ανάπτυξη 

 

    Η περίοδος από την ενδομήτρια ζωή έως περίπου τους 12 μήνες ζωής αποτελεί έναν μοναδικά διαπλαστικό (αναπτυξιακό) χρόνο για τους ανθρώπους. Τα βασικά κινητικά μας πρότυπα που εμφανίζονται στην μήτρα είναι παρόντα στη γέννηση και αναπτύσσονται κατά τον πρώτο χρόνο ζωής. Είναι κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος που χτίζουμε το θεμέλιο για την κίνησή μας και των αντιληπτικών μας ικανοτήτων, περνώντας μέσα από τα ορόσημα που χαρακτηρίζουν την ανάπτυξή μας. 

 

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

 

- Τα αναπτυξιακά ορόσημα (στάδια) που περιλαμβάνουν: εμβρυική κίνηση, περίθαλψη, έλεγχος του κεφαλιού, συντονισμός ματιού-παλάμης, κύλισμα, περιαγωγή,  μπουσούλημα με την κοιλιά, περπάτημα στα τέσσερα, κάθισμα, κάθισμα στα γόνατα, μισό κάθισμα στα γόνατα, κάθισμα οκλαδόν, όρθια θέση, περπάτημα. 

- Η αναπτυξιακή πρόοδος που επιτρέπει στο βρέφος να εξελιχθεί μέσα από όλα τα επίπεδα ικανότητας κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής του διαδικασίας.

- Τα πρότυπα της κίνησης που εμποδίζουν περισσότερο την ενσωμάτωση των ικανοτήτων από τα αναπτυξιακά στάδια.

- Διευκολύνοντας την ενσωμάτωση των κινητικών ικανοτήτων και εμποδίζοντας πρότυπα που περιορίζουν την πλήρη ανάπτυξη.

 

Ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης: 5 ημέρες (35 ώρες)

 

 

 

 

 

Ligamentous System

Σύστημα Συνδέσμων

 

    Οι σύνδεσμοι θέτουν τα όρια της κίνησης ανάμεσα στα οστά. Συντονίζουν και οδηγούν τις μυϊκές αποκρίσεις, κατευθύνοντας το μονοπάτι της κίνησης ανάμεσα στα οστά και παρέχουν ακρίβεια, καθαρότητα και αποτελεσματικότητα για την ευθυγράμμιση και κίνηση των οστών. Όταν όλοι οι σύνδεσμοι μιας άρθρωσης εμπλέκονται, η κίνηση αυτής της άρθρωσης γίνεται ιδιαίτερα συγκεκριμένη μεταφέρεται διαδοχικά και δίχως προσπάθεια στις γειτονικές αρθρώσεις. Οι σύνδεσμοι υποστηρίζουν την ψυχοσωματική λεπτοφυή ποιότητα.

 

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

 

- Εκκίνηση της κίνησης από τους συνδέσμους.

- Διευκολύνοντας την ελευθερία, προσαρμοστικότητα, δύναμη και ενσωμάτωση των συνδέσμων μέσω της αφής και του επαναπρογραμματισμού.

- Ελευθερώνοντας τους συνδέσμους από τους περιορισμούς των περιβαλλόντων ιστών.  

- Ενσωματώνοντας τους συνδέσμους με τα ανταποκρινόμενα περιτοναϊκά επίπεδα

 

Ελάχιστη διάρκεια: 7 ημέρες (49 ώρες)

 

 

 

 

 

Fluid System

Σύστημα Υγρών

 

    Τα υγρά αποτελούν το σύστημα μεταφορών μέσα στο σώμα. Αποτελούν τη βάση της παρουσίας και μεταμόρφωσης του ατόμου, θέτουν το έδαφος για την βασική επικοινωνία και δια-μεσολαβούν για την δυναμική της ροής ανάμεσα στην ανάπαυση και την δραστηριότητα, ένταση και χαλάρωση. Τα χαρακτηριστικά του κάθε υγρού σχετίζονται με μια διαφορετική ποιότητα κίνησης, αφής, φωνής και νοητικής κατάστασης. Αυτές οι σχέσεις μπορούν να προσεγγιστούν από τις όψεις της κίνησης, της νοητικής κατάστασης ή από την ανατομική και φυσιολογική λειτουργία του σώματος. 

 

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

 

- Τα κύρια υγρά του σώματος (κυτταρικά, ενδιάμεσα και μεταβατικά υγρά, αίμα, λέμφος, αρθρικό υγρό και εγκεφαλονωτιαίο υγρό).  

- Διακρίνοντας τις ποιότητες συγκεκριμένων υγρών μέσω της κίνησης και της αφής.

- Ξεκινώντας την κίνηση από κάθε ένα από τα υγρά.

- Αναγνωρίζοντας τα ατομικά ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά σε κάθε ένα από τα υγρά και του ποικίλους τους συνδυασμούς.

- Αποκτώντας επίγνωση των δικών σου «υγρών» τάσεων και αναγνωρίζοντας την ενσωμάτωση και έκφραση των υγρών στους άλλους.

 

Ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης: 6 ημέρες (42 ώρες)

 

 

 

 

 

Nervous System

Νευρικό Σύστημα

 

    Η εμπειρία πρώτα συμβαίνει στο κυτταρικό επίπεδο. Το νευρικό σύστημα είναι το σύστημα καταγραφής του σώματος. Καταγράφει τις εμπειρίες μας και τις οργανώνει σε πρότυπα. Μπορεί μετά να ανακαλέσει την εμπειρία και να την τροποποιήσει ενσωματώνοντας την με άλλα πρότυπα από άλλες προηγούμενες εμπειρίες. Το νευρικό σύστημα είναι το τελευταίο που γνωρίζουμε αλλά αφού το γνωρίσουμε γίνεται το κύριο κέντρο ελέγχου των ψυχοσωματικών διαδικασιών. Μπορεί να εγκαινιάσει την μάθηση μιας νέας εμπειρίας μέσα από την δημιουργικότητα και το παιχνίδι. Το νευρικό σύστημα αποτελεί το θεμέλιο για την εγρήγορση, τη σκέψη και την ακρίβεια του συντονισμού και εδραιώνει την αντιληπτική βάση με την οποία βλέπουμε και αλληλεπιδρούμε με τον εσωτερικό κι εξωτερικό μας κόσμο.

 

 

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

 

- Διακρίνοντας βιωματικά την οργάνωση του νευρικού συστήματος: κεντρικό/περιφερικό, σωματικό/αυτόνομο, αισθητηριακό/κινητικό.

- Διαφοροποιώντας και ενσωματώνοντας από μια ψυχοσωματική οπτική το εντερικό νευρικό σύστημα των σπλάχνων, τα παρασυμπαθητικά και συμπαθητικά περάσματα και τα σωματικά νεύρα.

- Αποκτώντας πρόσβαση και απελευθερώνοντας μπλοκαρίσματα στη νευρική δίοδο (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός, αυτόνομα νεύρα, κύρια σωματικά και αυτόνομα πλέγματα και τα περιφερικά τους περάσματα).

- Κατανοώντας τις αρχές της αντιστροφής των νεύρων και μεθόδων απελευθέρωσής τους.

- Εξερευνώντας την ισορροπία του αυτόνομου νευρικού συστήματος σαν μια ήρεμη  υποστήριξη για την κίνηση πρόθεσης.

- Πώς η πρόθεση κίνησης αποτελεί το δοχείο της έκφρασης του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

 

Ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης: 7 ημέρες (49 ώρες )  

 

 

 

 

 

Endocrine System

Ενδοκρινικό σύστημα

 

    Οι ενδοκρινείς αδένες είναι το κύριο κυβερνών, χημικό σύστημα του σώματος και βρίσκονται στενά ευθυγραμμισμένοι με το νευρικό σύστημα. Οι εκκρίσεις τους περνούν κατευθείαν στην κυκλοφορία του αίματος και η ισορροπία ή ανισορροπία τους επηρεάζει όλα τα κύτταρα του σώματος. Οι αδένες είναι ο θεμέλιος λίθος ανάμεσα στα όργανα και το νευρικό σύστημα και ανάμεσα στο νευρικό σύστημα και τα υγρά. Δημιουργούν κρυστάλλινες ψυχοσωματικές καταστάσεις μέσα από τις οποίες είμαστε ικανοί να βιώνουμε και να κατανοούμε την συμπαντική όψη του εαυτού.

 

    Αυτό είναι το σύστημα της εσωτερικής ακινησίας (ηρεμίας), εσωτερικών ωθήσεων ή εκρήξεων χάους/ισορροπίας και της κρυσταλλοποίησης της ενέργειας σε αρχετυπικές εμπειρίες. Οι ενδοκρινείς αδένες αποτελούν το θεμέλιο της διαίσθησης, της αντίληψης και κατανόησης του Συμπαντικού Νου.

 

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

 

- Εκκινώντας την αναπνοή, φωνή και κίνηση από κάθε ένα από τους ακόλουθους αδένες και σώματα: κοκκυγικό σώμα, γονάδες, επινεφρίδια, πάγκρεας, θωρακικό σώμα, καρδιακό σώμα, θύμος αδένας, θυρεοειδής αδένας, παραθυρεοειδής, καρωτιδικά σώματα, υπόφυση, μαστία, επίφυση.

- Διακρίνοντας τα αντανακλαστικά σημεία.

- Ευθυγραμμίζοντας τα ενεργειακά τους κέντρα κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης.

- Εδραιώνοντας την σχέση τους με τα οστά και τις αρθρώσεις.

- Αναλύοντας την αδενική υποστήριξη της σπονδυλικής στήλης και του κεφαλιού.

 

Ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης: 5 ημέρες (35 ώρες)  

 

 

 

 

 

Muscular System

Μυϊκό σύστημα

 

    Οι μύες δημιουργούν ένα ελαστικό τρισδιάστατο πλέγμα για την ισορροπημένη υποστήριξη και την κίνηση την σκελετικής δομής, παρέχοντας ελαστικές δυνάμεις που κινούν τα οστά στον χώρο. Παρέχουν το δυναμικό περιεχόμενο του εξωτερικού περιβλήματος της σάρκας που περικλείει τη σκελετική δομή. Μέσω αυτού του συστήματος ενσωματώνουμε την ζωτικότητά μας, εκφράζουμε την δύναμή μας και εμπλεκόμαστε στον διάλογο μεταξύ αντίστασης και   επίλυσης.

 

Το μάθημα περιλαμβάνει:

 

- Καινοτόμες μυικές αρχές (εγγύς και περιφερική εκκίνηση) muscle coupling and currenting, μύες Α και Β, τέσσερα στάδια της μυϊκής δράσης, οκτώ λειτουργίες του μύη).

- Ενσωμάτωση των μυών και εκκίνηση της κίνησης στο μοριακό επίπεδο (ακτίνη και μυοσίνη).

- Οι ενσώματες λειτουργίες των ιδιοδεκτών (μυϊκές άτρακτοι και τενόντια όργανα  Γκόλγκι).

Ανάλυση των δράσεων μεμονωμένων μυών και μυϊκών ομάδων από την οπτική γωνία της θέσης σε σχέση με την βαρύτητα.

Αλληλοσυσχέτιση μεταξύ μυών σε διαφορετικά μέρη του σώματος, καθώς περνούν μέσω διαφορετικών επιπέδων της φάσια (περιτοναϊκού συστήματος).

- Τεχνικές επανεκπαίδευσης των μυών και εξάσκηση.

 

Ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης: 9 ημέρες (63 ώρες)

 

 

 

 

 

Professional Issues 1

Επαγγελματικά Ζητήματα 1

 

    Τί σημαίνει να είστε επαγγελματίες και πώς μεταβαίνετε σε αυτόν τον ρόλο; Αυτό το μάθημα καλύπτει κάποια από τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον τομέα των τεχνικών somatics.

 

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

 

- Την σχέση μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτή της κίνησης.

- Τις ευθύνες του επαγγελματία , τις ηθικές κατευθυντήριες γραμμές και την προφύλαξη της υγείας.

- Το στήσιμο και την διαχείριση της επαγγελματικής πρακτικής, όπως τα οικονομικά, η διαφήμιση, η διαχείριση του χώρου και του χρόνου, η προώθηση, η διασύνδεση με άλλους επαγγελματίες, η επιτήρηση και η δικτύωση. 

 

Ελάχιστος χρόνος παρακολούθησης: 2 ημέρες (14 ώρες)

Προϋποθέσεις: η ολοκλήρωση όλων των άλλων SME μαθημάτων

 

 

 

 

 

Competency 1

Επάρκεια 1 

 

Αυτό το μάθημα είναι μια επανεξέταση των ικανοτήτων και μια αξιολόγηση της επάρκειας.

 

Ελάχιστος χρόνος μαθήματος: 1 ημέρα (7 ώρες)

Προϋποθέσεις: η ολοκλήρωση όλων των άλλων SME μαθημάτων

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Τύποι  Προγραμμάτων

 

 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες προγραμμάτων: τα Βασικά Προγράμματα  και τα Προγράμματα Εφαρμογής.

Πολλά μαθήματα μπορούν να παρακολουθηθούν ξεχωριστά χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο Body-Mind Centering®.

 

 

Βασικά Προγράμματα και Μαθήματα

 

Τα Βασικά Προγράμματα αποτελούνται από διαδοχικές σειρές εκπαιδεύσεων που καλύπτουν σε εύρος και βάθος το υλικό του Body-Mind Centering®. Υπάρχουν τρία προγράμματα σε αυτήν την σειρά, με το καθένα να εξερευνά βαθύτερα επίπεδα ενσωμάτωσης:

 

1. Εκπαίδευση Σωματικής (Somatics) Κίνησης

 

2. Πιστοποιημένος Επαγγελματίας του Body-Mind Centering® / Θεραπεία Κίνησης Somatics

 

3. Πιστοποιημένος Δάσκαλος του Body-Mind Centering®

 

 

 

 

 

Προγράμματα Εφαρμογής

 

Τα Προγράμματα Εφαρμογής χρησιμοποιούν αρχές-κλειδιά του Body-Mind Centering® σε συγκεκριμένους κλάδους. Δύο προγράμματα εξερευνούν  την εφαρμογή του BMC® στην εξάσκηση και διδασκαλία της γιόγκα. Το τρίτο πρόγραμμα εστιάζει στην αναπτυξιακή κίνηση και στην εφαρμογή του στην διευκόλυνση της φυσιολογικής ανάπτυξης στα βρέφη.

 

1. Ενσωματωμένη Ανατομία και Γιόγκα

 

2. Ενσωματωμένη Αναπτυξιακή Κίνηση και Γιόγκα

 

3. Εκπαίδευση Βρεφικής Αναπτυξιακής Κίνησης

 

 

 

Το θεματικό υλικό στο (Βασικό) πρόγραμμα Εκπαίδευσης της Σωματικής (Somatics) Κίνησης αλληλεπικαλύπτει με πολύ από το θεματικό υλικό των προγραμμάτων (Εφαρμογής) Ενσωματωμένης Ανατομίας και Γιόγκα και Ενσωματωμένης Αναπτυξιακής Κίνησης και Γιόγκα. Υπάρχουν παραλλαγές εδώ αλλά, σε γενικές γραμμές, τα δύο προγράμματα διαφέρουν στο ότι τα μαθήματα στην Βασική Εκπαίδευση Σωματικής (Somatics) Κίνησης καλύπτουν περισσότερο εύρος του υλικού ενώ τα μαθήματα στα προγράμματα Ενσωματωμένη Ανατομία και Γιόγκα και Ενσωματωμένη Αναπτυξιακή Κίνηση και Γιόγκα καλύπτουν αρχές-κλειδιά του υλικού και δίνουν περισσότερο χρόνο στην εφαρμογή αυτών των αρχών τη γιόγκα.

 

 

Σημείωση:

 Οι πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τα μαθήματα είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής κατά την συγγραφή αυτού του κειμένου. Μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον οργανισμό  που προσφέρει τα μαθήματα ή το πρόγραμμα για τα τρέχοντα χρονοδιαγράμματα και για πληροφορίες των μαθημάτων. Η Σχολή Body-Mind Centering® και οι οργανισμοί που προσφέρουν τα προγράμματα και τα μαθήματα μπορεί να κάνουν προσαρμογές, όπως στον προγραμματισμό, στην τοποθεσία, στα δίδακτρα, στις παροχές των μαθημάτων και στο περιεχόμενο των προγραμμάτων καθώς και στις προϋποθέσεις.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  2018

____________________________________________________________________________________________________________________

 

11 - 14   Απριλίου     2018       --  Αισθήσεις και Αντίληψη 1 

Θα ανακοινωθεί ημερομηνία  --  Σκελετικό σύστημα

Θα ανακοινωθεί ημερομηνία  --  Βασικά Νευρο-κυτταρικά Πρότυπα (ΒΝΡ)

Θα ανακοινωθεί ημερομηνία  --  Οργανικό σύστημα

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Αισθήσεις και Αντίληψη 1

11 - 14  Απριλίου  2018

4 ημέρες  (28 ώρες)

(Dansarte / Πάτρα)

 

Οι αισθήσεις μας ξεκινούν ως δυνατότητα και αναπτύσσονται μέσω της απόκρισης σε ερεθίσματα και την εμπειρία. Οι αισθήσεις του αγγίγματος και της κίνησης βρίσκονται σε όλο το σώμα, σε κάθε κύτταρο. Οι αισθήσεις της όρασης, της ακοής, γεύσης  και όσφρησης βρίσκονται στο κεφάλι. Μέσω των αισθήσεών μας είναι που λαμβάνουμε πληροφορίες από το εσωτερικό μας περιβάλλον (τον εαυτό μας) και το εξωτερικό περιβάλλον (τους άλλους και τον κόσμο).

Το πώς φιλτράρουμε, τροποποιούμε, διαστρέφουμε, αποδεχόμαστε, απορρίπτουμε και χρησιμοποιούμε αυτή την πληροφορία είναι μέρος της δράσης της αντίληψης.

Η αντίληψη είναι μια σφαιρική εμπειρία. Είναι η σωματο-ψυχική διαδικασία ερμηνείας της πληροφορίας βασισμένη στην παρελθοντική εμπειρία, σε περιστάσεις του παρόντος, και σε μελλοντικές προσδοκίες. Όταν επιλέγουμε να απορροφήσουμε την πληροφορία, συνδεόμαστε με αυτή την πλευρά του περιβάλλοντός μας. Όταν εμποδίζουμε την πληροφορία, αμυνόμαστε σε αυτή την πλευρά. Η μάθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία οι ποικίλες αντιδράσεις μας στην πληροφορία εξαρτώνται  από το πλαίσιο της κάθε κατάστασης.    

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

- Εξερεύνηση των 6 αισθήσεων (κίνηση, αφή, γεύση, όσφρηση, ακοή και όραση).

- Ανάλυση του κύκλου της αντιληπτικής απόκρισης σαν μια διαδικασία της αντίληψης.

- Δεσμός, άμυνα και μάθηση σαν ψυχοσωματικές διαδικασίες βασισμένες στις αντιλήψεις. 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Οργανικό  Σύστημα

Θα ανακοινωθεί η ημερομηνία

7 ημέρες  (49 ώρες)

(Polytechno / Αμαλιάδα)

 

Τα όργανα του σώματός μας είναι ζωτικής σημασίας. Μας παρέχουν την αίσθηση του εαυτού μας, πλήρη-ενσωμάτωση και οργανική αυθεντικότητα. Τα όργανα είναι τα δοχεία μέσα στο σκελετικό-σαρκώδες δοχείο και εκπληρώνουν τις λειτουργίες της εσωτερικής μας επιβίωσης-αναπνοής, θρέψης και απόρριψης. Τα όργανα αποτελούν τα πρωταρχικά ή φυσικά περιβάλλοντα των συναισθημάτων μας, των φιλοδοξιών μας και των αναμνήσεων των εσωτερικών αντιδράσεων των προσωπικών μας ιστοριών. Υποστηρίζουν τον τόνο της θέσης του σώματος και των συναισθημάτων μας και δίνουν τον όγκο στην κίνηση μας.

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

- Εκκίνηση αναπνοής, φωνή, κίνηση και άγγιγμα από τα όργανα.

- Ανάλυση ανισορροπιών σε μεμονωμένα όργανα και το οργανικό σύστημα στην ολότητά του.

- Τεχνικές για την διευκόλυνση πρόσβασης στα όργανα και ισορροπία των οργάνων. 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Βασικά  Νευρο-κυτταρικά  Πρότυπα  (ΒΝΡ)

Θα ανακοινωθεί η ημερομηνία

7 ημέρες  (49 ώρες) 

(Dansarte / Πάτρα)

 

(παλαιότερη ονομασία: Βασικά Νευρολογικά Πρότυπα)

Η ανάπτυξη αυτών των προτύπων στους ανθρώπους πηγαίνουν παράλληλα με την εξελικτική ανάπτυξη της κίνησης στο ζωικό βασίλειο. Τα βασικά νεύρο-κυτταρικά πρότυπα είναι οι λέξεις της κίνησης μας. Είναι τα συστατικά θεμέλια στοιχεία για τις φράσεις και προτάσεις των δραστηριοτήτων μας. Επίσης εδραιώνουν μια βάση για τις αντιληπτικές μας σχέσεις (συμπεριλαμβανομένου της εικόνας του σώματος και του χωροταξικού προσανατολισμού), την μάθηση και επικοινωνία.

Τα ΒΝΡ  είναι ένα από τα θεμέλια του BodyMindCentering® και είναι συνυφασμένα με την Ενσώματη Ανατομία (υλικό συστημάτων του σώματος) σε μετέπειτα μαθήματα. Τα ΒΝΡ έχουν εκτενείς εφαρμογές στο πεδίο της κίνησης και των ψυχόσωματικών εκφράσεων. Εκτελούμενα σε ακολουθίες, τα ΒΝΡ μπορούν να διαμορφώσουν τη βάση για μια βαθύτερη και συνεχή προσωπική πρακτική στην κίνηση.

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

- Εξερεύνηση των προ-σπονδυλωτών προτύπων: κραδασμός, κυτταρικό, σπογγώδες, παλμός, στοματικό στάδιο και προ-σπονδυλικό.

- Εξερεύνηση των σπονδυλωτών προτύπων: σπονδυλικά, ομόλογο, ομόπλευρο και ετερόπλευρο.

- Διακρίνοντας και ενσωματώνοντας τις δράσεις: αφήνω, σπρώχνω, πιάνω και τραβάω.

- Συνδυασμούς των σπονδυλικών προτύπων που διευκολύνουν την ενσωμάτωσή τους.

- Διευκολύνοντας τον αναπτυξιακό επαναπρογραμματισμό στον εαυτό και στους άλλους. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Σκελετικό  Σύστημα

Θα ανακοινωθεί η ημερομηνία

9 ημέρες  (63 ώρες)

(Dansarte / Πάτρα)

 

Αυτό το σύστημα μας παρέχει την βασική δομή υποστήριξης του σώματος. Αποτελείται από τα οστά και τις αρθρώσεις. Τα οστά μας μετακινούν στο χώρο και υποστηρίζουν το βάρος μας σε σχέση με τη βαρύτητα και το σχήμα των κινήσεών μας στο χώρο. Ο χώρος μέσα στις αρθρώσεις μας δίνει την πιθανότητα της κίνησης και μας παρέχει τους άξονες γύρω από τους οποίους συμβαίνει η κίνηση.

Το σκελετικό σύστημα δίνει στο σώμα μας την βασική μορφή με την οποία μπορούμε να μετακινηθούμε στο χώρο, να δράσουμε στο περιβάλλον και να σμιλέψουμε και να δημιουργήσουμε τις ενεργειακές μορφές στο χώρο που ονομάζουμε κίνηση. Ενσωματώνοντας το σκελετικό σύστημα, ο νους οργανώνεται δομικά, παρέχοντας το υποστηρικτικό έδαφος για τις σκέψεις μας, την αξιοποίηση των ιδεών μας και τις βάσεις ή τους χώρους ανάμεσα στις ιδέες για την άρθρωση και κατανόηση των σχέσεών τους. Παρέχει το θεμέλιο για τις ψυχο-σωματικές ποιότητες της καθαρότητας, της ευκολίας και της μορφής.      

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει:

- Αρχές που διέπουν τον σκελετό του σώματος και που ενδυναμώνουν την κίνηση χωρίς προσπάθεια.

- Τις σχέσεις ανάμεσα στα οστά και τις αρθρώσεις και πως ενσωματώνονται μέσω ολόκληρου του σώματος.

- Αξιολόγηση και επαναπρογραμματισμός της σκελετικής ευθυγράμμισης και των κινητικών ανισορροπιών.

- Τεχνικές για διευκόλυνση του επαναπρογραμματισμού των εσωτερικών δομών του οστού.

__________________________________________________________________________________________

 
Website Maintained by  TECHbuddy